Utvärdering av HT2013

Här är en snabb blick över utvärderingen. Antal inlämnade enkäter 105 st.

Terminen: 

Informationen har blivit mycket bättre sedan www.dunderdans.ax lanserades, informationen är tydligare. Ibland kunde informationen om ändringar komma snabbare. Några har yttrat sig om att informationen i Facebookgrupperna är rörig och det är svårt att ”hitta”. Till dessa kommentarer önskar DunderDans att ni gör som regel att ni kollar hemsidan innan Facebook. Hemsidan är enkel och där finner du all info du behöver. Facebook är enbart ett komplement till hemsidan och en möjlighet för mamma och mig att få snabb respons på vad ni tycker. Viktigt att ni kollar hemsidan före ni frågar om information då det är mycket tider och det är svårt att minnas tider exakt. Läs först och finner ni inte svaret på d ni söker, ta då gärna kontakt.

Hemsidan är informationskanal nummer 1.Facebook är informationskanal nummer 2. det är alltid hemsidan som gäller i första hand.

Kursinnehållet:

De flesta tycker att 45 min för dansgrupperna är bra med några önskar längre. För showgrupperna är det majoriteten som önskar förlängda lektioner. Till hösten2014 kommer detta att ses över! Flera önskar fler träningar i veckan och även de ska ses över till hösten2014.

Många tycker det är roligt med många shower och önskemål om att inte alla grupper ska delta har framkommit. Egna små shower med sin grupp önskas av många och det är något vi i DunderDans måste fundera över. För oss har det varit viktigt att alla får vara med där det är möjligt att vara många. Det resulterar i fler shower under terminen, delar vi upp dessa kommer showernas antal per grupper minska drastiskt. Småshower under terminen ges nu åt showgrupper, eftersom de tränar fler gånger i veckan. Detta är något vi måste fundera över, för oss är det viktigt med gemenskap inom alla grupper. VI tillsammans är DunderDans.

Några anser att låtarna kunde vara mer moderna och poppiga. För många är det viktigt att man som grupp får vara med och bestämma vilken låt just den gruppen ska ha.

 Dansledaren:

Flera önskar mer styrka & stretch i början av lektionen och det kommer att ske under våren2014 för de äldre grupperna. Lektionerna är varierande och roliga. Bra att dansläraren under lektionstid byter plats på eleverna så att alla får stå längst fram. Många nämner att det är viktigt att alla får stå längst fram i några av sina danser, vilket uppfylls bra enligt några. Det framkommer även att några anser att dansledaren kunde vara bättre på att se just alla elever och att några elever fått fler uppdrag än andra. För DunderDans är det bra att just detta framkommer för detta är något DunderDans funderar mycket på. Det är viktigt att ledaren ser alla elever och försöker få fram det bästa ur eleven. Att några får bonusuppdrag och andra inte är något vi inte kan komma ifrån. DunderDans består av många elever som vill ha just specialuppdrag. Dessa bonusar ges till elever som har god närvaro på sina lektioner, visar iver, ger god kamratskap i gruppen och är på de flesta showerna under terminen. Givetvis kommer vi arbeta för att bli bättre på att förklara hur vi tänker och vilka beslut vi tar.

Sammanhållningen i grupperna:

Varierar från grupp till grupp men överlag är sammanhållningen bra i grupperna. Dansgrupperna är stora så sammanhållningen blir svårare att få till.

 

Vad saknar du i DunderDans?

Mera spännande scenkläder har många önskat och det kommer bli av till vårens show. Annat som framkommit är mer dansteknik, sång och teater. Fler workshops under året önskas och mera stretch.

Citat från en av enkäterna: ”En jättescen utomhus med en stor discokula och pool” Dunderdans tycker om stora drömmar och visioner 🙂

 

Vad önskar du av våren 2014?

Här är lite av det som har nämnts:  Glittriga scenkläder, improvisationsdans, utmanande och svåra danser, mer scennärvaroövningar, få gå modevisning  och nya danser.

Övriga Kommentarer:

Bli strängare med Vi säger NEJ – Det är inte okej att danselever röker och dricker alkohol. Detta har framkommit av många.

 

105 inlämnade enkäter

5= Utmärkt, 4= Bra, 3= Okej, 2= Mindre bra, 1= Dåligt

MiniD,Hope,Xplode,KaBOOM:
Fråga Medelvärde
Informationen under terminen 4,5
Hur fungerade anmälan? 4,5
Terminsavgiften 4,1
Vad tycker du om att lektionen är 45 min 4,2
Terminens längd 4,6
Antal shower under terminen 4,4
Låtval
Dansledaren är aktiv under lektionen 4,9
Dansledaren lyckas få utmanande lektioner 4,5
Dansledaren lyckas få roliga lektioner 4,9
Dansledaren ser alla elever 4,6

 

Kaos,DropOut,Dynamit,DunderShow:
Fråga Medelvärde
Informationen under terminen 4,6
Hur fungerade anmälan? 4,6
Terminsavgiften 4,5
Vad tycker du om att lektionen är 60 min 4,6
Terminens längd 4,6
Antal shower under terminen 4,5
Låtval 4,7
Dansledaren är aktiv under lektionen 5
Dansledaren lyckas få utmanande lektioner 4,8
Dansledaren lyckas få roliga lektioner 4,8
Dansledaren ser alla elever 4,4