DunderVUX

DunderVUX – dansgrupp för vuxna

Vi dansar loss och har en rolig danstimme med den blandande stilen SHOW.

Ledare: Malin Nordlund

Måndagar
kl.19.00-19.45 18-30 år
kl.20.00-20.45 30 + 40 + 50 +

Vecka 3-7, 5 tillfällen
Plats: Rödakorsgårdens festsal
Pris: 45 €

Anmäl dig genom att skicka mail till dunderdans@gmail.com. Uppge namn & telefonummer. Döp mailet med ”Anmälan till DunderVUX”.